Πανηγύρι Μικρής Παναγἰας


Περιφορά εικόνων σε όλες τις εκκλησίες στο χωριό Περιβόλι